Tag: 15 Istilah dalam Dunia Startup Teknologi

15 Istilah dalam Dunia Startup Teknologi

15 Istilah dalam Dunia Startup Teknologi

Co-working Space Co-working space ialah ruang perkantoran untuk para pekerja berdikari dan startup. Co-working space ditempati dan dipakai bahu-membahu oleh para penggunanya untuk bekerja,... Read more »